معرفی مرکز

مرکزتحقیقات میکرواناتومی  در سال1392 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مصوب گردید و فعالیت خود را به منظور انجام، گسترش و نشر پژوهشهاي علمي كاربردي در زمينه مسائل مربوط به علوم تشريحي و بيولوژي سلولي در دانشکده پزشکی آغاز نمود


 چشم انداز (VISION)

 ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات بهداشتی درمانی ، بهبود وضعیت سلامت جامعه و تولید علم در زمینه میکروآناتومی با تکیه برامکانات بالقوه و موجود دردانشگاه و در منطقه جغرافیائی شمال شرق و شرق کشور


رسالت(MISSION)

 - ايجاد شرايط مناسب تحقيقاتي براي اعضاء هيات علمي دانشگاه و ديگر پژوهشگران، هدايت و حمايت پژوهشهاي كاربردي علوم تشريحي و بيولوژي سلولي

 - هدفمند نمودن پژوهش با تأكيد بر تامين نيازهاي واقعي آموزشي، پژوهشي علوم تشريحي و بيولوژي سلولي

 - كمك به توليد دانش در زمينه علوم تشريحي خصوصاً توليد مثل و تراتولوژي و علوم اعصاب و ...

 -  تلاش در جهت تعيين اولويت‌هاي پژوهشي علوم تشريحي بر اساس نياز‌سنجي گروههاي مرتبط آموزشي

 - بر قراري ارتباط هر چه بيشتر بين تحقيقات علوم پايه و باليني

 -  ارتباط مستمر با بخش صنعت به منظور بر طرف كردن نيازهاي آموزشي و پژوهشي و تشخيصي و تقويت بنيه مالي مركز

 -  همكاري با ديگر مراكز تحقيقاتي آموزشي و پژوهشي و تحقيقاتي ايران و ساير كشورها

.

پژوهان

سیستم جامع اطلاعات پژوهشی

سامانه نقلیه

نرم افزار نقلیه و خودرویی ، درخواست خودرو

پست الکترونیک

ارسال پست های الکترونیک دانشگاهی

اتوماسیون اداری

سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی

فیش حقوقی

دریافت و بررسی فیش حقوقی کارکنان

سامانه رفاهی کارکنان

سامانه رفاهی و تربیت بدنی کارکنان