اهداف مرکز

 اهداف کلی 2 – اهداف اختصاصی

 اهداف کلی مرکز تحقیقات میکرو آناتومی :

1. اولويت بندی پژوهش های علوم تشريحي و بيولوژي سلولي

2. حفظ و تقويت جايگاه پژوهش های علوم تشريحي و بيولوژي سلولي، هدايت و تسهيل شرايط به منظور توانمندسازی محققين در انجام پژوهش ها

3. ايجاد نظام هدفمند در پژوهش های مربوط به علوم تشريحي و بيولوژي سلولي

4. برقراری ارتباط با بخش صنعت (بررسي اثرات ناهنجاري زايي مواد توليد شده توسط مراکز مختلف صنعتي و دارويي)

5. همکاری با ساير مراکز تحقيقاتی و ايجاد هماهنگی بين بخش ها و مراکز مرتبط

 اهداف اختصاصی مرکز تحقیقات میکروآناتومی :

1. اولويت بندی پژوهش ها در علوم تشريحي و بيولوژي سلولي

1-1 تعيين نيازهای پژوهشي بر اساس نياز سنجی از اعضاء هيئت علمي گروه علوم تشريحي و بيولوژي سلولي و گروههاي مرتبط

1-2 تعيين نيازهای پژوهشي بر اساس درخواستهاي گروههاي باليني و بهداشتي

1-3 تعيين نيازهاي پژوهشي براساس نيازسنجي جامعه

 2. حفظ و تقويت جايگاه پژوهش های علوم تشريحي و بيولوژي سلولي ، هدايت و تسهيل شرايط به منظور توانمندسازی محققين در انجام پژوهش ها

2-1 اعلام اولويتهای پژوهشی

2-2 حمايت مالی و معنوی از محققين علاقمند

2-3 ايجاد انگيزه و احساس خودباوري و جلب مشاركت دانشجويان در ارائه و انجام طرح‌هاي تحقيقاتي

2-4 استفاده از کارگاههای آموزشی روش تحقيق

2-5 انجام هماهنگی ميان مراکز پژوهشي

 3. برقراری نظام هدفمند برای پژوهش های علوم تشريحي و بيولوژي سلولي:

3-1 تصويب طرح ها براساس اولويت های اعلام شده

3-2 ايجاد تعامل بين نيازهای بخشهای آموزش و پژوهش علوم تشريحي و بيولوژي سلولي

3-3 برقراری ارتباط بين طرح های بالينی و پايه

3-4 جمع آوری و جمع بندی نتايج پژوهش ها و ايجاد بانک اطلاعاتی

3-5 اطلاع رسانی مناسب به ساير مراکز علمی و تحقيقاتی در زمينه بانک اطلاعاتی علوم تشريحي و بيولوژي سلولي

4. برقراری ارتباط با بخش صنعت

4-1 معرفی توانايي مرکز تحقيقات در پاسخگويي به نيازهای صنعت

4-2 شناسايي موانع و محدوديتهای قانونی بين دانشگاه و صنعت

4-3 بهره گيری از تجارب موفق در اين زمينه از طريق مرکز ملی تحقيقات

4-4 تلاش در جهت انعقاد طرح های مشترک و جلب حمايتهای بخش صنعت

5. همکاری با ساير مراکز تحقيقاتی و ايجاد هماهنگی بين بخش ها و مراکز مرتبط

5-1 ايجاد هماهنگی با مرکز ملی تحقيقات مرتبط، مانند مرکز تحقيقاتي پاستور، رويان و رازي

5-2 برقرای ارتباط فعال با ساير مراکز تحقيقاتی داخل و خارج از کشور

5-3 برقراری امکان استفاده ساير مراکز تحقيقاتی از بانک اطلاعاتی مرکز

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.